اردبیل

دهانه مخروطی شکل قله سبلان-عروس کوههای ایران

پرونده:Sabalan01.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

پوشش اصیل بانوان آذربایجانی

پرونده:Azerigirls.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی- میراث جهانی یونسکو

پرونده:Sheikh-safi tomb.JPG

پرونده:PIC 04059.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

شهر یئری-65 کیلومتری اردبیل

پرونده:Shahr yer0.jpg

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

آرم پادشاهان صفوی-موزه صفویه شناسی اردبیل

پرونده:Arm.safavi.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

مقبره شیخ امین الدّین جبرئیل

پرونده:PIC 00eer54.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

نمایی از هتل لاله اردبیل(سرعین)

پرونده:Ardabil-1.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

گلیم مشهور اردبیل

پرونده:Ardabil-glim.JPG

پرونده:Glim-ardabil1.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

دریاچه دهانه سبلان

پرونده:Sabalanxx.JPG

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

آش دوغ؛ غذای سنتی اردبیل

پرونده:Ashe dogh.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

بازار اردبیل

پرونده:PIC 0051.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

حمام تاریخی اوچ دکان

پرونده:Och dokan.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

پل یئدی گوز(پل هفت چشمه)

پرونده:7 goz.JPG

پرونده:Bridge ardabil.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

خانه تاریخی وکیل الرعایا-خیابان سرچشمه

پرونده:Reza zadeh-home.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

سردر دانشگاه محقق اردبیلی

پرونده:DSCF0382.JPG

پرونده:PIC 00cgtt34.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

خانه تاریخی رضازاده اردبیلی-محله اوچ دکان

پرونده:Reza zadeh 1 home.JPG

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

شهیدگاه(محل دفن شهدای جنگ چالدران وشیروان)

پرونده:Shaheid gah.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

میدان جانبازان

پرونده:Janbazan ardabil.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

مجسمه شاه اسماعیل

پرونده:Shah esmaeil.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

زمستان اردبیل

پرونده:PIC 0120.JPG

/ 0 نظر / 12 بازدید