ابیانه

ابیانه

پرونده:Abyaneh.png

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

معماری بومی ابیانه

پرونده:Maison abyaneh iran.jpg

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

نمایی از درون کوچه‌ها و همچنین قلعهٔ ابیانه از دور قابل مشاهده می‌باشد.

پرونده:DSCI0433.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

نمایی از امامزاده عیسی یحیی

پرونده:DSCI0428.JPG

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

نمایی از قلعهٔ باستانی که اثراتی از آن برجا مانده‌است.

پرونده:DSCI0434.JPG

/ 0 نظر / 12 بازدید